(NL) collectie paperboxx

De in 1990 opgerichte collectie paperboxx is momenteel een van ‘s werelds grootste verzamelingen pop-up boeken en aanverwante publicaties. Het profiel van de collectie is in de loop der tijd gestaag uitgebreid. In lijn met de technische vooruitgang zijn boeken met elektronische componenten zoals licht en geluid, augmented reality, 3D-ontwerpen, digitale oplossingen door middel van applicaties en nog veel meer in het spectrum van de collectie terechtgekomen.

De collectie paperboxx ondersteunt de wetenschappelijke herwaardering en heeft in 2010 de eerste geannoteerde bibliografie van Duitstalige publicaties gepresenteerd. De titel Levende beelden is gekozen als eerbetoon aan het werk van Lothar Meggendorfer, wiens eerste prentenboek onder deze titel in 1879 werd gepubliceerd. Het werk van deze wereldvermaarde pionier werd in 2012 voor het eerst integraal opgenomen door de collectie paperboxx, met een geannoteerde bibliografie.

In voorbereiding is een bijwerking van de bibliografie Living Pictures, die dan alle relevante publicaties vanaf Apians’ Cosmographia en de Orbis Pictus van Comenius tot heden zal omvatten. Naast de titels in het Duits zijn ook werken opgenomen die door Duitse drukkerijen als Löwensohn voor de markten in Italië, Spanje en Frankrijk in andere talen zijn geproduceerd.