(CZ) sbírka paperboxx

sbírka paperboxx byla založena v roce 1990 a v současnosti je jednou z největších světových sbírek pop-up knih a souvisejících publikací. Profil sbírky se postupem času neustále rozšiřoval. V souladu s technickým pokrokem se do spektra sbírky dostaly knihy s elektronickými prvky, jako je světlo a zvuk, rozšířená realita, 3D design, digitální řešení pomocí aplikací a další.

sbírka paperboxx podporuje vědecké přehodnocování a v roce 2010 představil první anotovanou bibliografii německojazyčných publikací. Název Lebende Bilder byl zvolen jako pocta dílu Lothara Meggendorfera, jehož první kreslená obrazová kniha vyšla pod tímto názvem v roce 1879. Dílo tohoto světově proslulého průkopníka bylo poprvé v úplnosti zaznamenáno v roce 2012 v  sbírka komentovanou bibliografií.

V přípravě je aktualizace bibliografie Lebende Bilder, která bude zahrnovat všechny relevantní publikace od Apianovy Cosmographie a Komenského Orbis Pictus až po současnost. Kromě titulů v němčině jsou zde uvedena i díla vydaná v jiných jazycích německými tiskárnami, jako je Löwensohn, pro trhy v Itálii, Španělsku a Francii.