(CZ) sbírce druckwerk

Ve sbírka druckwerk se nachází rozsáhlá sbírka cenných exponátů z historie tisku, jako jsou letáky, blahopřání, obrazy svatých, rebusové listy, hrací karty, vonné karty, jídelní lístky, mapy, obaly a reklamní materiály všeho druhu. Ve spolupráci se sammlung paperboxx jsou informace o původu, použití a vztahu k jiným médiím k dispozici vědcům a zájemcům prostřednictvím společného katalogu. V knihovně sbírky je shromážděna příslušná literatura v různých jazycích.

Dotazy a návrhy jsou vítány.